Múp là gì? Đàn ông con trai có thích con gái múp không?
Có phải bạn đã nghe được từ “múp” hoặc ai đó gọi bạn là “múp” nhưng bạn chưa biết được ý nghĩa của từ này, mình xin giải thích nghĩa ngắn gọn là thế này. Múp là nở nang, đầy đặn, nhìn hấp dẫn chứ không phải béo tròn. Có thể hiểu là trên mức…