VC, VCC, VCH là gì trên Facebook (giải đáp nhanh 30s)

Dạo quanh một vài vòng trên các Tatus ở Facebook các bạn thấy “VC”, “VCC”, “VCH” là gì mà các bạn comment nhiều thế, chủ yếu hay gặp ở các bạn trẻ đặc biệt là trên mạng xã hội hoặc trong Game.

Đây là cụm từ dùng để chửi nhau hoặc khen nhau có phần hơi tục tiễu nhưng vẫn giữ được văn hóa, hoặc câu cửa miệng thốt lên khi vừa thấy một điều gì đó làm mình ngạc nhiên.

VC là gì?

 • V: là “Vãi” tức là rơi rớt, vung vãi
 • C: Là CặK (mọi người thay chữ K bằng C là rõ nhé, nói ra thì hơi thiếu văn hóa)

Ngoài ra cụm từ trên cũng đồng nghĩa với những cụm từ như “VCC” “VKC” “VCK” (K hoăc C ở giữa được hiểu là “Con”) Dịch ra là Vãi Kon Cặk

Hay được hiểu thêm nghĩa khác:

 • Vãi cả cứut  ( bỏ chữ u đi nhé mọi người)
 • Vãi Con Chim
 • Vãi Con Ku
 • Vãi Kon Kẹc
 • Vô cực

Ví dụ:

 • Mày giỏi VC (trong game chơi hay quá được khen)
 • Bài toán cơ bản cũng làm sai, ngu VCC (bị chửi vì không được thông minh)
 • Chán VC
 • Hay VC
 • Khôn VC

Ngôn từ ngày nên dùng để nói với các bạn thân quen đồng trang lứa, không nên dùng trong giao tiếp với khách hàng, người lớn tuổi…

Có thêm một vài cụm từ cũng gần như đồng nghĩa với cụm từ trên xem thêm tại đây

Danh mục Chia Sẻ
Загрузка...