Cách khấn đi chùa mùng 1 cầu tài lộc bình an và tình duyên

Những ngày đầu năm theo truyền thống xưa nay, chúng ta thường hay đi chùa/đền… cầu xin tài lộc bình an tình duyên… cho bản thân cho gia đình. Bài viết này sẽ chia sẻ văn khấn và cách khấn có thể dùng điện thoại xem trực tiếp, cực kỳ đơn giản ai cũng có thể thực hiện được

Khấn hiểu nôm na là cách giao tiếp cách chúng ta kết nối với thế giới tâm linh. Trần gian sao thì cõi âm vậy, trên trần này nếu ta giao tiếp hay, ta có thể nhờ vả đc người nọ người kia . Nếu ta giao tiếp kém, không ai sẽ muốn giúp đỡ ta cả

Mọi người lưu ý văn khấn cơ bản phải đủ 5 điều bên dưới sẽ là tốt nhất

  1. Tạ – cảm tạ Phật Thánh các bậc bề trên đã phù hộ độ trì trong suốt thời gian qua
  2. Sám hối – người trần mắt thịt, không tránh được những lúc tham sân si, lỗi lầm trong cuộc sống, nay xin sám hối để được bề trên tha thứ
  3. Xin – nên nói về những vấn đề trong cuộc sống xin được giúp đỡ chở che
  4. Hứa – nguyện làm việc thiện, tránh làm việc ác, nguyện sửa đổi bản thân không phạm phải những sai phạm ở phần 2
  5. Lễ – đây là lúc dâng lễ / công đức tuỳ tâm / hay đơn giản chắp tay lại vái 3 vái

Trong 1 số cách khấn sẽ có cách để thỉnh các Vị các Ngài về minh chứng cho khoá lễ. Tuy nhiên, cách này thường do các thầy cúng hoặc chỉ dùng trong cách khoá lễ lớn. Khi đi lễ đầu năm khấn đc theo đủ 5 điều đã rất là tốt.

Văn khấn cầu xin bình an tài lộc 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Đệ tử con thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là:

Ngụ tại:

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần, chư thiện Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được……………………………… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cầu duyên

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Kính lạy đức Ngọc Hoàng Thượng Đế

Kính lạy đức Cửu trùng Thanh Vân lục cung Công chúa

Kính lạy đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Mẫu Liễu Hạnh

Kính lạy đức Đệ Nhị Bà Chúa Sơn Lâm Mẫu Thượng Ngàn

Kính lạy đức Đệ Tam Mẫu Thoải

Con tên là:…………………….Ngụ tại:………………………………..

Hôm nay là ngày (Theo âm lịch):…………………………………. Con đến chùa (hoặc đề, phủ…):……… thành tâm kính lễ cầu xin Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải xót thương cho con vì nay nhân duyên cho hôn nhân trăm năm chưa đến mà ban cho con duyên lành như ý nguyện trong nay mai, để rồi cho con được sinh trai, sinh gái đầy nhà vui vẻ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, mãi mãi bình an khang thái.

Con nay lễ bạc tâm thành trước các Mẫu, cúi xin được phù hộ độ trì để có nhân duyên như sở nguyện.

Nam mô A di đà Phật.

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Cẩn cáo

Văn cúng cầu duyên ông Tơ bà Nguyệt ở chùa Hương

Con lạy bà Nguyệt ông Tơ

Con lạy Hoàng Bảy Hoàng Ba Hoàng Mười

Tuổi con nay đã cao rồi

Mà không tìm được một người kết duyên

Tâm tư mang nặng ưu phiền

Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày

Con còn lầm lỗi chi đây

Cúi xin nguyệt lão từ đây độ trì

Tơ hồng lưỡng tỉnh xương kỳ

Quế loan cầm sắt yến đi khan thường

Thiên tiên nguyệt lão rủ thương

Rất công rất chính chẳng thiên bên nào

Có gương ngọc kính soi vào

Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi

Trước theo nhạn cá rong chơi

Sau là phân định lứa đôi hợp hòa

Mong được duyên đẹp, cả nhà sống chung

Trăm ngàn lạy Đức tiên ông

Tơ Hồng Nguyệt Lão rủ lòng xét soi

Cho con có lứa có đôi

Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.

Khi đọc văn khấn cầu xin phải đọc thành lời không quá nhỏ (lẩm bẩm không nghe được gì) cũng không được quá to
Загрузка...