Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 (có đáp án bài giải)

Câu hỏi:

Tìm những số nào vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Bài giải

B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;…}

U(54) = {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}

Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

Vậy có 6 số vừa là bội của 3 và là ước của 54.

Để hiểu rõ hơn

Bội của 3 là những số có thể chia hết cho 3

Ước của 54 tức là những con số mà số 54 có thể chia hết

Загрузка...