Đơn vị tính mD là gì và Công thức tính

Darcy được đặt tên theo Henry Darcy. Độ thấm của đá thường được diễn tả theo millidarcy (md) vì đá lưu trữ dầu khí hoặc nước tích lũy thường có độ thấm từ 5 đến 500 md.

Sự kết hợp kì lạ giữa các đơn vị đến từ nghiên cứu ban đầu của Darcy về nước chảy qua cột cát. Nước có một nhớt 1,0019 cP tại nhiệt độ phòng.

Đơn vị tên là Henry Darcy, và đơn vị được viết tắt là d không viết hoa (trái ngược với sử dụng trong ngành công nghiệp). Hiệp hội Địa chất Dầu khí Hoa Kỳ sử dụng các đơn vị viết tắt sau:

  • Darcy viết tắt: d
  • Milidarcy viết tắt: md

Darcy (hoặc đơn vị darcy) và milidarcy (md hoặc mD) là đơn vị của độ thẩm thấu, được đặt tên theo  Henry Darcy.  Giống như các đơn vị đo độ thẩm thấu khác, darcy là đơn vị thứ nguyên với chiều dài2

Cách tính

Darcy là sự kết hợp của các hệ đơn vị. Một môi trường với độ thẩm thấu 1 darcy, cho phép một dòng chảy 1 cm3/s của một chất lưu với độ nhớt 1 cP (1 mPa·s) dưới gradien áp suất 1 atm/cm tác dụng lên một diện tích 1 cm2.

Giá trị điển hình của phạm vi độ thẩm thấu từ cao như 100.000 darcy cho sỏi, đến ít hơn 0,01 microdarcy cho đá hoa cương. Cát có độ thẩm thấu khoảng 1 darcy.

Chuyển đổi

Chuyển đổi về đơn vị SI,1 darcy tương đương với 9,869233×10−13 m2 hoặc 0,9869233 (mm2). Sự chuyển đổi này thường được làm tròn là 1 (mm)2. Lưu ý rằng đây là đối ứng của 1,013250—hệ số chuyển đổi từ átmốtphe đến bar.

Đặc biệt trong miền thủy văn, độ thấm của đất hay đá cũng có thể được xác định là thông lượng của nước dưới áp suất thuỷ tĩnh (~ 0,1 bar/m) ở nhiệt độ 20 °C. Trong trường hợp cụ thể này, 1 darcy tương đương với 0,831 m/ngày.

Theo nguồn Wiki

Загрузка...