Duyên trời định có thật không – Cùng nhau thay đổi số phận

“Nhân duyên” bắt nguồn từ đâu? hằng ngày chúng ta vẫn được thường nghe về “duyên số”; “duyên phận” hay “duyên nợ”, mà chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ về nguồn gốc sâu xa nhưng cực kỳ đơn giản. Trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên, đúng như vậy, … Xem Thêm