02873007766 VpBank gọi để tư vấn làm thẻ ngân hàng?

Thời gian gần đây có nhiều người được số 02873007766 gọi để hỗ trợ làm thẻ ngân hàng của Vpbank, thẻ tín dụng… họ có yêu cầu cung cấp thông tin để họ mở thẻ. Đây không phải là lừa đảo mà là một dịch vụ của phía ngân hàng Vpbank.

Nếu bạn không có nhu cầu thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân hoặc mở thẻ…

Và hiện nay cũng có nhiều hình thức giả danh để lừa đảo với nhiều cách khác nhau qua các số điện thoại dạng như trên. Mọi người nên cảnh giác và lưu ý.

Nếu bị làm phiền mọi người hãy làm theo cách ở bài viết này để chặn số nhé.

Загрузка...